министерство на финансите

Последни

МФ пусна нова емисия 10,5-годишни ДЦК

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 15 юли 2024 година, съобщиха от МФ.На проведения на 13 януари аукцион бяха ...

0

Последни

Цените на цигарите се раздвижиха

На фона на свиващ се пазар, цените на цигарите се задвижиха - част от тях поскъпват, а други поевтиняват. Това показа проверка на “Труд” в регистъра на тютюневите изделия, воден от Министерството ...

4

Последни

Технически гаф, а не високата лихва провалил аукциона на ДЦК за 50 млн. лв.

Технически фал на аукциона за Държавни ценни книжа, регистриран вчера, е причина за отмяна на процедурата, съобщават от Министерство на финансите. Такъв инцидент се случва за пръв път през тази година ...

0

Последни

Чобанов разширява дупката в бюджета с близо половин милиард лева

С 493.4 млн. лв. да се увеличи дефицита в държавния бюджет от сегашните 802.608 млн. лв. по закон на 1.2 млрд. лв. предлага Министерство на финансите. Актуализацията ще доведе до регламентиране на лимит ...

0

Последни

Инвеститорите искат по-висока лихва, за да кредитират държавата

След като не може да печата пари заради валутния борд, държавата продължава да продава облигации на вътрешния пазар, за да задоволи нуждите си от финансиране. Днес Министерство на финансите проведе аукцион ...

0

Последни

Людмила Елкова става заместник-министър на финансите

Секретарят на Движение България на гражданите Людмила Елкова е най-вероятният първи заместник-министър на финансите, стана ясно вчера. Елкова е водила преговори и е била помолена да напусне редиците на ...

0

Последни

Държавният дълг порасна до ? 6.8 млрд.

Държавният дълг в края на април достига до € 6.890 млрд. лв., показват данните от регистъра на Министерство на финансите. От тази сума € 3.144 млрд. е стойността на вътрешният дълг, а външният ...

0

Последни

Фискалният резерв порасна до 5.4 млрд. лв.

Фискалният резерв в края на април е 5.4 млрд. лв., съобщават от Министерство на финансите. В края на месец март фискалният резерв бе в размер на 4.2 млрд. лв. , което е увеличение с 1.2 млрд. лв. Причина ...

0

Последни

Държавата взе назаем още 50 млн. лв.

Държавата взе назаем още 50 млн. лв. от банките, пенсионните фондове, застрахователните дружества и индивидуалните инвеститори. В замяна им предложи ценни книжа, които падежират на 9 юли 2023 година или ...

0

Последни

Лихвите по българските ДЦК пак започнаха да падат

След като лихвите по емитирания на вътрешния пазар дълг от Министерство на финансите отчетоха тенденция на покачване през фев...

0

Последни

Фискалният резерв пада до 3.9 млрд. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари е отрицателно в размер на 732,0 млн. лв. То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 485,5 ...

0

Последни

Доходността на българските ДЦК се вдига

Вътрешният пазар поиска по-висока лихва за да купи от държавните ценни книжа, които Министерство на финансите предложи днес на аукцион. За трети път от началото на годината се предлагат 7-годишни ДЦК, ...

0

Последни

Чакат се резултати от аукциона на ДЦК за 800 млн. лв.

Най-вероятно вече е приключил е аукционът, на който държавата пласира Държавни ценни книжа за 800 млн. лв. Резултатите от него обаче все още не са известни, тъй като процедурата изисква Българската народна ...

0

Последни

Валутните резерви на България са се свили

Валутните резерви на страната са се свили с 8.8%, показва януарският анализ на икономическото развитие на България, изготвен от Министерство на финансите. Така настоящото им равнище е достатъчно, за да ...

0

Последни

Пазарът в очакване на аукциона на ДЦК за 800 млн. лв. утре

Аукционът за държавен дълг, проведен в понеделник от Министерство на финансите, приключи с пласиране на емисия петгодишни облигации за 45 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1.99%.   С...

0

Последни

Пипат фискалния резерв заради земеделците

Земеделците ще получат субсидиите си, като това ще стане за сметка на фискалния резерв. Това стана ясно от съобщение на Министерство на финансите. След изразеното през последните дни недоволство от страна ...

0

Последни

Какво ни казват аукционите на ДЦК

След всеки аукцион на държавни ценни книжа медиите излизаме с възторжени заглавия за постигнатата "рекордна" ниска доходност. Всеки път това е голяма новина, защото успешно изкупените емисии означават, ...

0

Последни

Силно участие на пенсионните фондове в аукцион за ДЦК

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни левови държавни ценни книжа с падеж 23 януари 2018 година. На проведения днес аукцион бе постигната доходност от 1,66%, което е най-ниският ...

0

Последни

Изкупиха български 10.5-годишни ДЦК при 3.43% доходност

Министерството на финансите постигна нов минимум на доходността в сегмента на 10,5 годишните бенчмаркови държавни ценни книжа, съобщават от институцията.На първия аукцион за 2013 г., проведен на 7 януари, ...

0

Последни

Дянков като Меркел за общините пред фалит

Държавата вече ще има законово основание да отказва субсидия на общини, които имат финансови затруднения и не успяват да се справят с тях сами. Разработена от екипа на министър Симеон Дянков ...

0