В България има тотален нормативен хаос по отношения на концесиите, което е довело до пропуснати ползи за близо 1 млрд. лв. Това показва проучване на Центъра за противодействие на корупцията (БОРКОР).

 

Загубите се дължат най-вече на пропуски в нормативната уредба и липсата на капацитет на министерствата и общините да контролират концесионерите, съобщава "Сега".

 

Например съществува законодателна възможност собствениците на приватизирани дружества да придобият без търг и конкурс концесии, които са пряко свързани с дейността им. По този начин са предоставени 400-500 находища на подземни богатства.

 

Тук влизат Медет, Челопеч, Елаците, плажната ивица към комплексите "Русалка", "Елените", "Дюните", както и част от къмпингите по Южното Черноморие. За част от тях са сключени концесионни договори през годините, но все още съществуват неуредени контракти, което води до загуби, са отбелязали в проучването си от БОРКОР.

 

В самия Закон за концесиите и правилника за прилагането му пък дори липсва правна регламентация за начина и принципите на изчисляване на срока на концесията и определянето на компенсацията. В момента има и 67 концесии за добив по право, които не плащат възнаграждение.

В Закона за устройство на черноморското крайбрежие липсва задължението да се поддържа публичен регистър от регионалното министерство за отдадените на концесия плажове. Това според доклада на БОРКОР означава липса на публичност и прозрачност. Пропуски са открити и в Закона за водите. Липсва методика, по която да бъде определено концесионното плащане. В страницата на Министерството на околната среда и водите се води регистър само за концесиите на води, изключителна държавна собственост, но не и за останалите минерални води.

В доклада се посочва още, че няма единна и координирана политика в областта на концесионирането. Липсва централен държавен орган, който да носи отговорност за даването на концесия на национално значими обекти.