Първите сделки с книжата на Трейс Холд Груп АД на пода на Българска фондова борса вече са факт.

Само за петнадесет минути бяха изтъргувани 5 330 ценни книги на дружеството.

Последната сдлека е на цена от 289 лв. Това означава, че тази сделка е донесла близо 200% доходност на продавача си.

Предлагане има и на 1 000 лв.