Близо 60 хил. души мигрираха от един пенсионен фонд в друг през деветте месеца на тази година, показват данните на Комисията за финансов надзор. Заедно с клиентите между фондовете са се прехвърлили и близо 101 млн. лв., натрупани по индивидуалните им партиди.

Над една трета от хората са се възползвали от правото си да сменят пенсионния фонд с друг през летните месеци от юли до септември, показват статистическите данни. От 59 175 хил. мигрирали за деветмесечието, 27 137 са го направили именно през третото тримесечие на годината. Заедно с тях са изтеглени и пренасочени 46.364 млн. лв.

Най-голям е броят на лицата, избрали нов Универсален пенсионен фонд - общо 51 601 души от началото на годината до края на септември.

Най-голяма миграция е имала от универсалните пенсионни фондове на "Доверие" и "Алианц България" е видно от данните. За времето от януари до септември броят на осигурените в Универсален пенсионен фонд „Доверие“ са намалели с 16 146 души, а броят на осигурените в Универсален пенсионен фонд „Съласие“ са с 10 825 души по-малко.

След извършените прехвърляния най-голяма е положителната нетна разлика в броя на клиентите на Универсалния пенсионен фонд „ДСК-Родина“ и на УПФ "Пенсионно - осигурителен институт".