Договорите за изпълнение и за надзор за изграждането на ландшафта на новия пътнически терминал на Летище София бяха подписани днес от заместник-министъра на транспорта Весела Господинова.

За изпълнение на договора „Проектиране и строителство на ландшафтното устройство на терените около новата сграда на пътническия терминал на Летище София” е избрана фирмата „Пътища и мостове” ЕООД. Стойността на договора е 7 196 925 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Проектът за изграждането на ландшафтното устройство на терените около новата сграда на пътническия терминал на Летище София е част от проекта “Реконструкция, развитие и разширение на летище София – Лот Б1 ”Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”.

Изграждането на ландшафта на 365 декара непосредствено до новия пътнически терминал предвижда разположението на растителни масиви около езерото, укрепване бреговете на езерото, укрепване на скатните части с растителност, изграждането на обиколен път и алейна мрежа за обслужване на територията.

Другият подписан договор е с фирмата, която ще упражнява строителния контрол. Надзорът ще осъществява обединение от „Миксконсулт” ООД и ”Армстройинвест” ЕООД, представлявано от „Миксконсулт” ООД. Стойността на договора е 122 000 лв.без ДДС. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Двете тръжни процедури стартираха на 27 август 2007 г. Крайният срок за подаването на офертите беше 18 октомври. В срок бяха получени четири оферти за проектиране и строителство и две оферти за строителен надзор. В резултат от процедурата за възлагане на обществена поръчка са избрани изпълнители и за двата договора.