Шест централни банки  - на САЩ, Великобритания, Япония, Швейцария, Канада и Европейската централна банка (ЕЦБ) решиха да интервенират колосална сума за подобряване на ликвидността на световната финансова система. Според Bloomberg координирата акция е на стойност $ 247 млрд.

Съвместната съгласувана интервенция е в щатски долари, тъй като сегашната тежка криза тръгна от САЩ и доведе до най-големия срив на Уолстрийт в съвременната му история, допълва БТА.

По-рано Федералният резерв обяви в комюнике, че ще предостави $ 180 млрд. на международните финансови пазари при съгласуваната акция с цел да се подобри ликвидността на световните финансови пазари.

ФЕД посочи, че е сключило "суапово" споразумение с ЕЦБ, Швейцарската национална банка, Банк ъв Ингланд, Банк ъв Джапан и Банк дьо Канада.

Така нареченото суапово споразумение позволява на централните банки да си предоставят взаимно краткосрочни ликвидности, когато една или друга има необходимост от тях, за да стабилизира финансовата система на страната си.