Основният лихвен процент от 1 ноември е 0.61%, след като през октомври основната лихва бе 1.46 на сто.

Понижението на месечна база е с 0.85 процентни пункта, а от началото на годината, когато ОЛП бе 5.17% редукцията достига 4.56 процентни пункта, сочат данните на Българската народна банка.

 

*Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА за работните дни на предходния календарен месец.