От днес Българската народна банка започва да публикува на български език документи на Европейската централна банка, в които наименованието на единната европейска валута се изписва „евро”, съобщават от централната банка.

В съответствие със своята комуникационна политика, досега БНБ публикуваше документи на ЕЦБ единствено на английски език, тъй като не бе склонна да разпространява документи, в които не е спазено правилното изписване на наименованието на еврото на български език.

Въпросът за правилното изписване на наименованието на еврото на български език окончателно се реши днес с подписването от държавните и правителствените ръководители на държавите – членки на Европейския съюз, на Договора за функционирането на ЕС, уточняват от БНБ. Поради това централната банка започва да публикува и разпространява и на български език чрез своята интернет страница месечният бюлетин на ЕЦБ.

Превежданият от БНБ и публикуван на тримесечна база бюлетин съдържа информация за политиката на Европейската централна банка и Европейската система на централни банки, основните икономически показатели за икономическото и финансовото развитие на държавите членки на ЕС, включително еврозоната, сферата на публичните финанси, обменните курсове, платежния баланс, макроикономически прогнози на експерти от Евросистемата и еврозоната и други финансови и стопански въпроси.