Управителният съвет на Българската народна банка реши, че във връзка с въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република Кипър и Република Малта от 1 януари 2008 г., от същата дата БНБ няма да изкупува на касите си в София и регионалните си касови служби кипърски лири и малтийски лири. За целта гражданите и фирмите могат да ползват услугите на търговските банки, финансовите къщи и обменните бюра, които работят с тези валути.

В момента Еврозоната включва 13 държави: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Словения, Финландия, Франция и Холандия.