Споменатото от министъра на финансите Симеон Дянков споразумение между правителството и БНБ от 2008 г. има за цел да конкретизира условията, при които би могло да се използват средства от фискалния резерв за осигуряване на стабилността на финансовата система. Това обявиха от БНБ, въпреки че по-рано през деня отказа коментар по най-актуалния финансов скандал в държавата.

Това споразумение има предпазен характер, като поради нормалното функциониране на банковата система неговото използване не се налага и няма предоставени средства по него, уточняват от Централната банка.

Споменатите от министър Дянков 17 банки, които обслужват средства на бюджетни организации, извършват тази дейност на основата на споразумения с Министерството на финансите, тъй като централната банка не извършва търговска дейност по обслужване на разплащания. Този тип взаимоотношения се уреждат със законите за държавния бюджет, като средствата са обезпечени на сто процента с държавни ценни книжа и парични депозити, се казва в съобщението.