БНБ готви Закон за ипотечния кредит под натиска на европейската директива за защита на потребителите. Тя дава срок от още една година на страната за приравняване на законодателството.

Управляващите вече обявиха намерение промените да бъдат факт до края на март. Засега изгледи това да се случи обаче няма, тъй като текстовете не са на дневен ред в парламента, съобщава БНР.

В България отношенията между ползвателите на ипотечни кредити и банките към момента се уреждат в Закона за потребителския кредит. Затова се очаква новият законодателен акт да урегулира отношенията, така че да успокои пазара на ипотечното кредитиране и да гарантира равнопоставеност между банките и техните клиенти.

Например допълнително трябва да се даде ясна методология за изчисление на годишен процент на разходите, за да може, когато сравняваме различните ипотечни кредити по годишен процент на разходите, да сме спокойни, че всяка една отделна финансова институция ги е изчислила ГПР по абсолютно еднакъв начин с включване на всички съществуващи и съпътстващи такси и комисиони, коментира Тихомир Тошев от Асоциацията на кредитните консултанти.

Другото нещо, което сериозно е засегнато в евродирективата, това е кредитното посредничество. Досега в България кредитното посредничество се саморегулираше. Законът ще сложи много сериозни изисквания и към хората, които искат да упражняват тази професия, и към компаниите, които го правят с изисквания за професионална отговорност, ако те не консултират достатъчно добре и подведат клиента.