Хората в развитите страни отделят средно дневно 3.4 часа /14% от денонощието/ в дейности с трудов характер, за които не получават възнаграждение. Това показват най-новите данни от годишното социално изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Статистиката обобщава данни от периода 1998 – 2009 г.

 

Като неплатен труд ОИСР разбира производство от членовете на семейството на стоки и услуги, които не са предназначени за пазара. Част от неплатения труд е предназначен за семейството: готвене, чистене на дома, пазаруване, градинарство и т.н. Друга част излиза извън семейството – косене на ливадата на стар съсед, готвене за събиране с приятели, доброволна помощ в училището на децата и т.н.

 

Като цяло, изследването на ОИСР показва, че средният човек в „клуба на богатите страни“ отделя 22% от времето си за забавление, 19% за платен труд, 14% за неплатен труд, 46% за лични нужди.

 

Каква е разликата между забавление и неплатен труд, щом като например на толкова гора им доставя удоволствие да готвят? Критерият е дали се плаща, ако работата трябва да се свърши от трети човек. Затова готвене, чистене, гладене, грижа за детето, разхождане на кучето и т.н. са примери за неплатен труд, а не за забавление.

 

От друга страна, няма нужда да се плаща на някого, който гледа кино, играе тенис или чете книга. Има, разбира се, нюанси – например при пътуване. Тук критерият дали става дума за забавление или за неплатен труд е дестинацията.

 

Общо изследователите на ОИСР са събрали данни за бюджета на времето в 29 държави. Както може да се очаква, има големи различия по страни. Например мексиканците прекарват най-много време от деня в неплатен труд /18%/. Те обаче прекарват и твърде много време в платен труд – 24%, като почиват най-малко /15%/ от изследваните държави. Близо до резултатите за Мексико е Турция.

 

На другия полюс са хората в Корея, Китай и Япония: само около 10% от времето им отива в неплатен труд, в платен труд около 25% и в крайна сметка за почивка и лични нужди им остава повече.

 

Най-развитите западни страни като САЩ, Великобритания и Германия показват разпределение на времето, близко до посочените по-горе средни значения за ОИСР.

 

Почти във всички страни от ОИСР времето, предназначено за отдих и забавления е по-голямо от времето, което отива за платена работа. Най-много време за себе си /51%/ отделят французите. Норвежците пък почиват най-много – 25% от времето, в добавка към 43% за лични нужди.

 

Като цяло, човекът в развития свят работи около една трета от денонощието – платено или неплатено, изтъкват изследователите.

 

Има сериозни различия не само по страни, а и между двата пола. Жените вършат средно с 2.5 часа повече неплатена работа от мъжете. Индийките например работят без пари 5 часа дневно повече от мъжете, а еманципираните скандинавки само час повече от мъжете си.

 

В някои случаи на жените се налага да вършат по няколко неща едновременно, например да готвят, чистят и да се грижат за децата. В около 60% от времето, което майките прекарват с децата, става дума за физическа грижа. За разлика от това, 41% от времето на бащите с децата отива за образователни цели, при 27% от времето на майките. Но бащите в ОИСР отделят само 42 минути за децата си, докато майките 1 час и 40 минути.

 

Статистиката е взета от: Поглед върху обществото 2011: Социалните индикатори на ОИСР