Федералната програма за насърчаване на покупките на нови автомобили чрез бонуса за бракуване на стари, позволи в Съединените щати да бъдат продадени около 700 000 нови автомобила, съобщи министерството на транспорта.

Според ведомството, инициативата е голям успех за потреблението, заетостта и икономическия растеж.

Ппрограмата започна в края на юли с цел да се стимулира автомобилният пазар, пострадал тежко от кризата, и да се насърчи покупката на по-малко замърсяващи коли. Кампанята беше посрещната толкова ентусиазирано, че средствата за изплащане на бонусите се изчерпаха за една седмица. Затова Конгресът я продължи от началото на август. БГНЕС