Над 300 млн. лева са предвидени за активни мерки на пазара на труда за следващата година. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на общото събрание на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Председателят й Иво Прокопиев съобщи, че повече от 80 на сто от членовете й нямат намерение да съкращават персонал. 5120 са свободните работни места, обявени от бизнеса, като позициите са в добивната и преработващата промишленост, здравеопазването и образованието, съобщи министър Младенов. По думите му това е несъответствие с високата безработица, която обхваща над 300 000 души и се дължи основно на ниската квалификация на кадрите. Той подчерта, че държавата ще парите по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” за тяхното обучение и преквалификация. Само за догодина трябва да бъдат усвоени 250 млн. лв. по програмата.

От своя страна Иво Прокопиев цитира данни от проучване сред членовете на Конфедерацията: 58 на сто от анкетираните не усещат сигнали за края на кризата, над 60 процента са заявили, че няма да съкращават персонал, а други 22 процента имат намерение да наемат нов въпреки кризата.

Липсата на поръчки и нарастващата междуфирмена задлъжнялост са основните проблеми пред бизнеса, а очакванията на работодателите от правителството са отблокирането на еврофондовете да се превърне в основен приоритет. Важно за излизане от кризата според Прокопиев са инвестициите в инфраструктурата и енергийната ефективност, както и разплащане на старите бюджетни задължения, които по думите му са над 2 млрд. лв. Докато международната ситуация обаче не се подобри, няма да излезем от кризата дори на главата си да седнем, допълни Иво Прокопиев.