Позитивни настроения обзеха играчите от Улица на парите за борсовата сесия утре.

След днешното покачване на двата основни индекса, очакванията на далите прогноза в приложението Борсометър на играта са и утре те да се движат с повишения.

Близо 69% от участниците в играта прогнозират, че SOFIX ще бъде в зеления спектър 30 минути след началото на сесията. 65.57 на сто смятат, че бенчмаркът ще се задържи оцветен в зелено и 2 часа след отварянето на борсата. 63.93% от играчите пък пригнозират, че основният ни борсов индекс и ще затвори с повишение.

За BG-40 близо 70 на сто от играчите от Улица на парите прогнозират ръст 30 минути след началото на сесията. 64.41% от тях са на мнение, че индексът ще остане зелен до края на търговията.

Не е препоръка за взимането на инвестиционно решение!

Борсометърът е част от виртуалната игра, наречена Улица на парите. Нейните правила се различават от правилата за търговия на Българска фондова борса.