Очакванията за днешния ден на Българската фондова борса бяха много големи. Днес стартираха аукционите за приватизация на държавни дялове в 29 предприятия посредством БФБ. Офертите на борсовите посредници се допускаха в прозорец от 09:30-11:00 ч.

 

Плановете за публичното предлагане бяха за продажба на държавните дялове на 31 дружества. Във връзка с допълнително получена информация и с цел уточняване на параметрите по сделките Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол спря продажбата на предложените на 24-ти ЦПТ 389 276 бр. акции от капитала на “Нестле Айс Крийм България” АД, гр. София, собственост на “Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София и предложените 1 398 бр. акции от капитала на “Пластимо” АД, гр. Самоков.

 

От останалите дружества днес бяха изтъргувани само 7, като общият оборот реализиран от публичното предлагане на държани дялове не надхвърли 100 хил. лева. Предложените за продажба държавни дялове в дружествата бяха търгувани блоково, като всяко предлагане беше реализирано в един лот.

 

Инвеститорите проявиха интерес към дялове в БОР-ДП, ФУРАЖИ АД, ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС/ХЮНДАЙ ЕЛПРОМ ТРАФО, МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ, ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА и ПОДЕМСТРОЙМАШ, като общият оборот на сделките достигна 92 915.260 лв.

 

Дяловете и на седемте дружества можеше да се купуват с компенсаторни инструменти, както и още 15 от компаниите, включени в публичното предлагане.

 

Така днес интересът към пазара на компенсаторни инструменти беше изключително голям, като в оборотът на сектора достигна 153 098.79 лв. или в пъти повече от средните обороти напоследък. Бяха изтъргувани общо 205 758 поименни компенсационни бонове, като цената им се повиши с 0.95% и 585 138 компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ, с повишение от 13.67% до средна цена от 0.181 лв за лот.

 

Въпреки това днес на БФБ беше реализиран оборот от впечатляващите 13 442 273.64 лв., 10 010 000 лв., от който обаче идват от прехвърляне на 7 700 000 дяла на Петрол през нерегулирания пазар. Общият оборот на сделките на този сегмент от търговията днес достигна 10 397 068.49 лв.

 

Така сделките на регулирания пазар бяха за 3 045 205.15 лв., като се изтъргуваха 1 376 912 акции в 606 транзакции. Индексите се движеха разнопосочно, като оптимизмът преобладаваше и само BG40 завърши деня със спад, като:

 

SOFIX покачи с 0.51% до 361.72 пункта

BG40 е надолу с 0.72% до 111.18 пункта

BGREIT печели 1.25% до 42.91 пункта

BGTR30 нараства с 0.18% до 294.74 пункта

 

Най-впечатляващ скок направиха акциите на Костенец-ХХИ, които се покачиха с 59.09%, до 17.500 лв., но при само 6 изтъргувани лота. Най-ликвидни бяха книжата на на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София, като днес бяха прехвърлени 130 800 акции на фонда, на средна цена от 0.219 лв. за лот или с 34.45% повишение.

 

Активно се търгуваха и акциите на Еврохолд България, от които бяха прехвърлени 94 667 акции, на средна цена от 0.851 лв. или с 1.29% повишение.

 

Обичайно търговията с книжата на банковите компании също беше активна, като днес се изтъргуваха 41 891 дяла на Централна кооперативна банка, при понижение от 0.10%, 20 839 акции на Първа Инвестиционна Банка с повишение от 0.05% и 38 037 акции на Корпоративна търговска банка с печалба от 3.09%.

 

Ликвидни бяха и позициите в химическия сектор, като 41 250 акции на Химко-Враца и 31 095 книжа на Химимпорт-София, съответно с понижение от 3.85% и без промяна спрямо вчера.

 

* Акция на деня: Корпоративна търговска банка поскъпна за последния месец с 5.84 %, като само днес пазарната капитализация на дружеството се повиши с 3.09 % при прехвърлени 38 037 акции.


 ** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!