Блокова сделка, при която са прехвърлени 16.83% от капитала на Деспред АД бе извършена днес на фондовата борса.

Досегашни притежатели на акциите са L.Z. Metal Trading Limited Република Кипър, Катекс АД Казанлък, BTF Investment Limited Британски Вирджински острови, Фондация „София 2014” , Invex Management & Consulting AG Конфедерация Швейцария, Би Еф Джи ЕООД София, Индустриалекспорт ООД, които са представили декларации за свързани лица по смисъла на Закона за публичон предлагане на ценни книжа.

Купувач на количеството от 324 609 акции е Бост АД, а посредник на сделката е ТБ СИБанк АД. Продажбата е извършена по номинална цена от 1 лев за акция.

Книжата на Деспред АД се търгуват на Неофициален пазар на акции Сегмент А. Днес по позицията бяха прехвърлени само 49 акции, като средната цена падна с 20% до 7.52 лева за лот.