Брюксел направи на пух и прах проекта на България за новата Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. и го върна за тотално преработване. Европейската комисия е изпратила 426 критични бележки на 112 страници до агроведомството през миналата седмица.

Резултатът - достъпът на българските фермери до 2.338 млрд. евро се блокира в зародиш, стартът на програмата се отлага за след Нова година, а 2014 г. ще е нулева за българските фермери.

От критичния доклад, с който „Труд“ разполага, става ясно, че ЕК пита защо програмата за агробизнеса противоречи на целите, заложени в Споразумението за партньорство на България с ЕС до 2020 г. Това е основният документ за използването на евросредствата през този програмен период, в който страната ни посочва целите, които ще постигаме с парите.

Брюксел посочва, че има разминаване между очертаната в споразумението стратегия за публична инфраструктура в селските райони и тази в програмата. Освен това агроведомството е изпратило новата програмата без екооценка и без анализ за плюсовете и минусите от предходната европрограма за селата.

Редица от предложените нови мерки, по които ще се реализират проекти, са без анализ за необходимостта им, пише още в бележките. Посочва се, че в програмата „трябва допълнително да се подредят приоритетно интервенциите, свързани със заетостта в селските райони, а българските органи трябва да предприемат своевременни и достатъчно всеобхватни мерки, за да отстранят наблюдаваните в миналото недостатъци, свързани с обществените поръчки“.

Програмата бе изпратена в Брюксел в последния възможен срок, на 2 юли т.г., от бившия аграрен министър Димитър Греков. „Ако ме питате като експерт, бих казал, че е по-добре да започнем да пишем нова програма, но като министър на земеделието няма как да ви го кажа, защото не може да лишим бизнеса с още една нулева година откъм евросредства“, коментира служебният аграрен министър Васил Грудев пред „Труд“.