Министерството на труда на САЩ обяви, че броят на лицата, които за пръв път подават молби за помощи при безработица се увеличава през миналата седмица над очакваното от анализаторите.

Според данните молбите скачат с 11 000 до общо 444 000 при очаквано повишение от 3 000. Скокът се дължи отчасти на типичните сезонни съкращения в търговията на дребно, в строителството и в индустрията.

Въпреки това броят на постоянно безработните в САЩ пада рязко от 4.8 млн.души до 4.6 млн., според официалните данни.