Броят на заетите в еврозоната пад през последното тримесечие на миналата година намалява с 0.3 процента (453 000 души) в сравнение с предходното тримесечие, сочат данните на Евростат. За същия период заетите в целия Европейски съюз също намаляват с 0.3 процента (672 000 души).

През третото тримесечие на миналата година също е бил отбелязан, спад като той е бил с 0.1 на сто в еврозоната и с 0.2 процента в ЕС.

В сравнение със същия период на миналата година не се наблюдават промени в заетостта нито в ЕС, нито в еврозоната, след като през третото тримесечие на 2008-а спрямо същия период на предходната година е отбелязан ръст от 0.6 на сто и в еврозоната, и в ЕС.

През цялото 2008 година заетостта се е увеличила с 0.8 на сто (11 370 000 души) в еврозоната и също с 0.8 (1 760 000 души) в ЕС, в сравнение с ръста от 1.8 на сто, отбелязан през 2007-а и в ЕС, и в еврозоната.

Според изчисленията на Евростат през четвъртото тримесечие на 2008 година заетите в ЕС са 225.3 млн. мъже и жени, от които 145.4 млн. души в еврозоната.