Да се считат за незаконни всички строителни обекти, които не са завършени в петгодишен срок след започването им.

Това ще предложи като промяна в Закона за устройство на територията (ЗУТ) Любен Татарски – бивш кмет на община Разлог, а сега депутат от ГЕРБ.

Той обясни, че до лятото ще внесе това предложение, като така ще могат да се премахнат всички изоставени строежи, каквито има в цяла България.

По думите му те са „нелицеприятни, нежелани и пречат”. Според Татарски в парламента вероятно ще подкрепят предложението му, но ще има и голямо недоволство от инвеститорите.