Новината, че книжата на Трейс Холд Груп АД ще започнат да се търгуват на вторичен пазар от събота ни накара да потърсим мнението на анализатори и брокери каква ще е цената на акциите на дружеството по време на първата сесия. Ето и тяхното мнение:

Петко Вълков

Очакванията ми са за голям интерес в първия ден на търговията. Много е вероятно цената да бъде над тази на емитиране, защото малко след това излезе и финансовият отчет, който пък даде основание да се направи оценка за по-висока и справедлива цена. Но пазарът не във всички случаи е ефективен и затова не може да се определи със сигурност каква ще е цената. Очаквам тя да е над тази на емитиране. Дружеството има за свой аналог - Холдинг пътища АД. Ако направим сравнение с движението на цените на това дружество, то може да се прогнозира и по-висок ръст на цените при Трейс Груп Холд АД, защото се получава голямо разминаване между капитализацията на двете дружества, при положение, че имат сходни резултати от дейността.

Кирил Иванов

Очаквам цената да е около 150 лв., като обемите ще са слаби. Мисля така, защото нямаше нито един играч, който да вземе достатъчно много акции и който да има интерес от бързо вдигане на цената и преоценяване на портфейли. В началото ще има едно преразпределение на акциите, окрупняване, а никой няма интерес да го прави на високи нива.

Владислав Панев

Много е трудно да се прогнозира каква ще е цената на акциите на Трейс Груп Холд АД на вторичния пазар. Липсата на ликвидност на пазара може да заведе позицията до по-ниски от желаните от инвеститорите нива.

Цветослва Цачев

На фона на това, което се случва на пазара в момента, при корекцията в която се намираме, възможността за поскъпване се ограничава. Но интересът към дружеството беше много голям, основно спекулативен. Няма да се изненадам акциите да се търгуват в диапазона 150 – 250 лв., с доста сериозно движения нагоре и надолу.

 

*Мненията не са препоръка за покупка или продажба на акции