Вече една седмица индексите на Българска фондова борса не могат да намерят точната посока - нагоре или надолу. Потърсихме мнението на трима анализатори, на които зададохме въпроса: Има ли корекция на БФБ-София и кога ще се стабилизира пазарът?

Кирил Иванов

Движението на цените на основните компании търгувани на БФБ-София през последните няколко седмици наподобява кардиограма. Без съмнение това е най-противоречивата корекция, която сме наблюдавали. Причините за това явление според мен са обективни. След няколко месеца позитивизъм и стотици проценти печалба повечето инвеститори остават с нагласата, че от борсата само се печели, т.е. посоката надолу е несвойствена и краткосрочна. В учебниците по финанси това е ясен сигнал за наближаване на "мечия сезон". От друга страна желаещи да реализират добрите си печалби не липсват и това оказва натиск на цените. Като цяло евентуален спад на котировките ще се окаже благоприятен с оглед на "изпускане на напрежението" и в средно и дългосрочен план такава корекция смятам спокойно може да бъде наречена "здравословна".

Владислав Панев

Вероятно сме в началото на фаза на корекция на пазара, но засега е рано да се прецени дали е така. Причините са новите емисии от акции, които излизат на пазара, но и все по-ширещото се мнение, че цените са надминали реалните си стойности. Според мен ще е трудно корекцията да отмине до края на годината, като не е невъзможно този период да се окаже много по-дълъг. Това
зависи и от представянето на българската икономика, тъй като последните макроданни за инфлация, платежен баланс и ръст на брутния външен дълг не са оптимистични.

Петко Вълков

Публикуването на силни отчети за третото тримесечие бе очаквано от инвеститорите и добрите резултати са вече включени в цените на акциите на дружествата. Липсата на силен инвеститорски интерес след публикуването на отчета даде сигнал за отслабване на търсенето. В момента пазарът тества нивата на поддръжка и очаквам да се успокои едва след като тези нива се усетят от инвеститорите. Трудно е да се определи кога ще стане това.
Процесът може да продължи неопределено време, но в крайна сметка очаквам тенденцията да е краткосрочнd, тъй като в дългосрочен план пазарът ще се движи в положителна насока.


Мнението на авторите е само с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.