Брутният външен дълг в края на януари 2009 г. възлиза на 36.439 млрд. евро, като намалява с 291.1 млн. евро в сравнение с края на 2008 г., когато е бил 36.730 млрд. евро. Най-голям принос за това имат задълженията на сектор Банки, които намаляват с 302.7 млн. евро, съобщиха от БНБ.

На годишна база дългът нараства със 7.925 млрд. евро, след като през януари 2008 г. брутният външен дълг е бил 28.514 млрд. евро.

Данните на централната банка сочат, че в края на януари т.г. дългосрочните задължения са в размер на 23.244 млрд. евро или 63.8% от дълга, а краткосрочните са 13.194 млрд евро съответно 36.2% от дълга.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2009 г. е в размер на 2.627 млрд. евро /7.2% от БВП/, като намалява спрямо края на 2008 г. с 93.1 млн. евро. На годишна база дългът на сектора намалява с 489.8 млн. евро.

Според БНБ през януари 2009 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 801.4 млн. евро при 1.160 млрд. евро за януари 2008 г.

Нетният външен дълг в края на януари 2009 г. възлиза на 19.328 млрд. евро, като намалява с 33.3 млн. евро в сравнение с края на 2008 г., когато е бил 19.362 млрд. евро. На годишна база нетният дълг нараства с 6.739 млрд евро.