Правителството не трябва да взема прибързани решения, които могат да доведат до сериозно негативно отношение към изградения модел и към доверието към пенсионната система. Това е записано в становище по проблема за професионалните пенсионни фондове, което разпространи Българската стопанска камара /БСК/.

 

Според работодателската организация, ако правителството настоява за незабавното прехвърляне на средствата в професионалните фондове към НОИ, това ще доведе до негативни последици за работодателите, осигурените лица, инвеститорите и пенсионната система като цяло.

Вноските, които се правят във професионалните фондове, са за сметка на работодателите в полза на техните работници. Провеждането на промяна в пенсионното осигуряване за тези работници, без предварително обсъждане с работодателите, е нарушение на трудовото законодателство, счита БСК. По същество се извършва национализация на средства, внасяни от работодателите в полза на работниците по техни индивидуални партиди – заявяват работодателите.

 

Извършва се престъпление срещу личната собственост на осигурените лица. Съгласно КСО, на всеки един от работещите първа и втора категория труд е разкрита лична партида от натрупаните средства в професионалните фондове. Вноските в професионалните фондове са лични и те могат да се наследяват от роднините на работниците. Прехвърлянето в солидарен фонд означава работещите първа и втора категория и техните наследници да загубят правата върху тях и да се въведе отново забравеният социалистически принцип на уравниловката.

Това може да се сравни с посегателство върху частната собственост, гарантирана от Конституцията – изтъкват работодателите. Според тях, готви се безпрецедентна намеса на Правителството във финансовата система, с последствия, които пряко ще повлияят върху стабилността на небанковия и банковия сектор. Подобни действия са прокризисни, счита БСК.

„Трансферът на акции, ценни книжа, недвижимости и други дългосрочни финансови инструменти от фондовете към НОИ ще създаде сериозни финансови проблеми, които пряко ще влияят на размера на активите на фондовете. Подобен акт ще доведе до сътресения на капиталовия пазар, ще се загуби доверието на нашите и чуждестранните инвеститори. Очаква се и допълнително напрежение в банковата система, тъй като 22 на сто от активите (около 100 млн.лв.) са инвестирани в банкови депозити“.

При това има сериозна опасност пенсионните дружества да прехвърлят „болните” си и неефективни портфейли в професионалните фондове, коите след евентуалната реформа те няма да управляват, респективно - няма да отговарят за тях, обобщава БСК.

 

Принципната позиция на БСК е, че проблемите в българската пенсионна система трябва да се решат на основата на практиката на страните от ЕС. В Европа не се прилага категоризация на персонала и свързано с това ранно пенсиониране, твърди камарата. Решаването на проблема с професионалните пенсионни фондове следва да бъде част от дългосрочна програма.

 

Какво показва статистиката:

465 милиона лева е стойността на активите, натрупани в професионалните пенсионни фондове до края на първото полугодие на 2010 г. В това число се включват и над 27 млн. лева, получени от инвестиране на средствата на ППФ. Осигурените лица в ППФ са над 232 хиляди души, които годишно превеждат средства в размер на 76.3 млн. лева. Средно месечно по партидата на едно лице постъпват 68-70 лв, а средният размер на натрупаните средства по всяка партида е 2006 лв.

 

Инвестиционният протфейл на ППФ е в размер на близо 448 млн. лева, в това число 22.65% са инвестирани в корпоративни облигации, а 28.41% в акции, права и дялове. Вследствие продължаващата финансова и икономическа криза, средномесечната доходност от инвестиране на средствата на професионалните пенсионни фондове за периода 2008-2010 г. е минус 4.27%. Такива са тенденциите и във финансовите институции в другите страни от ЕС.