По-добре е държавата да е задлъжняла, отколкото бизнесът. Това коментираха от ръководството на Българската стопанска камара при представяне на данните за фирмената задлъжнялост за 2011 г.

Бизнесът е заложник на фискалната стабилност, заяви председателят на БСК Божидар Данев.

По думите му свръхзадлъжнялостта е коствала на страната растеж от 1.5 – 1.6%.

Запазва се тенденцията за увеличение на задълженията на предприятията от нефинансовия сектор, като в края на 2011 г. надхвърлят 163 млрд. лв. Това е 2.5 пъти повече спрямо 2005 г. и с 5 млрд. лв., 3.3%, повече в сравнение с 2010 г.

Около 80% от тези задължения са просрочени. Това пречи на икономиката и тласка малките и средни фирми към фалит, обясни Данев.

През 2005 г. на 1 лев БВП е имало 1.58 лв. задължения, през 2009 г. – 2.39 лв. (увеличение с 51% спрямо 2005 г.), а през 2011 г. има спад до 2.27 лв.

Приходите от продажби продължават да растат по-бавно от задълженията на предприятията.

През 2005 г. те са били с 11% по-малко от задълженията на фирмите. През 2011 г. обаче задълженията вече са с около 70% повече. Това създава риск от въпроизвеждане на задълженията в следващи периоди, обясни Камен Колев, зам.-председател на БСК. По думите му очевидно приходите на предприятията не са достатъчни, за да обслужват задълженията си.

Собственият капитал на фирмите е доста по- малък от размера  на задълженията, което говори за декапитализация на реалния сектор, допълни Колев.

Увеличават се краткосрочните задължения за сметка на дългосрочните (над 1 година). Това показва, че дейността на нефинансовите предприятия все повече се затруднява от недостатъчните оборотни средства, с които обслужват производствената си дейност.

Краткосрочните заеми от финансовите предприятия в края на 2011 г. са 17.8 млрд. лв., или с 23.7% повече на годишна база.

Най-много са задълженията в сектора търговия – 35.7 млрд. лв., операции с недвижими имоти – 25.2 млрд. лв., и Строителство – 18.7 млрд. лв.

Големият процент на просрочените задължения създава неясно бъдеще за българската икономика. Най-много фалити и съкращения на служители има при фирмите с между 30 и 250 души персонал. А те са гръбнакът на икономиката, добави Данев.

Според БСК и през 2012 г. се е запазила тенденцията за увеличаване на задлъжнялостта на фирмите, нарасване на краткосрочните кредити, увеличаване на фалитите при малките и средните предприятия.

За справяне със свръхзадлъжнялостта бизнесът предлага ускоряване на процедурите по несъстоятелност и забрана със закон на обществените поръчки с отложено плащане. Имаме напредък при обсъждането на златния регистър с финансовото минситерство, уточни Данев. В момента се дискутира вариант на коректните фирми да се възстановява ДДС в 7-дневен срок.