Българската стопанска камара подкрепя данъчната политика на правителството и настоява за пакетно обсъждане на промените в данъчното и осигурителното законодателство, бюджетната рамка и ефектите им върху бизнеса и данъкоплатците.

Сред препоръките, които БСК отправя, е признаването за данъчни цели на разходите на бизнеса за закупуване на леки автомобили. Това ще доведе до ограничаване на дела на сивия сектор в услугите по експлоатация, поддръжка и ремонт, както и продажбата на употребявани автомобили.

Според икономистите е редно да се прецени необходимостта от подробна законова регламентация на сделките с квоти за търговия с парникови газове в европейската схема, още повече, че страната закъсня с утвърждаванете на разпределение на свободните квоти, предприятията и контролните органи нямат практика, а в страните-членки на ЕС нарастват опитите за данъчни измами и укривателства.

Камарата настоява за преосмисляне на предложението за отмяна на данъчното облекчение за инвестиции от над 10 млн. лв. С отмяната се отнема и възможността на малките и средни предприятия да се възползват от това данъчно облекчение за инвестиции, когато им се отдаде възможност и решат да ги направят. От друга страна, може да се намали изискуемият размер на инвестицията, така че МСП да бъдат облекчени в това отношение и да се преодолее неравнопоставеността им с големите фирми.

Предлаганите промени в областта на хазарта, а именно увеличаването на данъчната ставка от 10 на 12 на сто ще задълбочи още повече проблемите в този сектор, поради което са неприемливи, се казва в становището на Българска стопанска камара.

Становището на БСК ще бъде обсъдено по време на днешното заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество, който ще разгледа предложените от правителството промени в данъчното законодателство за 2010 година.