В писмо до министъра на финансите Симеон Дянков от Българската стопаска камара (БСК) поставят някои от основните си виждания по проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2011 г.  От Камарата изтъкват, че заложеният ръст на Брутния вътрешен продукт /БВП/ до края на тази година и за предстоящата 2011 г. е нереалистичен. Постигането на ръст от 0.7% съгласно актуализирания бюджет за 2010 г. през тази година по доклада по ПЗДБ предполага реален ръст на БВП от 3.9% за второто полугодие на 2010 г. При нулев ръст или 2% на БВП за третото тримесечие е необходим растеж съответно от над 7.8% или 5.8% за четвъртото тримесечие.  Същевременно, за 2011 г. се предвижда очакван растеж от 3.6%.

За тази оценка допринася и нарастването на експорта, силно зависим от вноса и водещ до нарастване на дефицита по текущата сметка. Занижен е и очакваният дефицит по текущата сметка – 2.9% от БВП, при завишено покритие от 5% дял на преките чуждестранни инвестиции в БВП /около 2 млрд. лв/.

От БСК все пак подкрепят заложената в проектобюджета стабилност на валутния борд, потвърденият отказ от увеличаване на данъчните ставки до 2013 г., както и отказът от увеличаването на данъчната основа чрез промени на амортизационните норми.

От камарата, обаче, акцентират, че с проекта на държавен бюджет не се осигуряват разходите, в т.ч. капиталово обезпечаване на основни реформи в здравеопзване, пенсионно дело, образование, финансова децентрализация на общините, не са включени редица антикризисни мерки, обсъждани на тристранния съвет. От БСК възразяват и срещу това нарастването на дълга да се насочи за социални разходи и потребление. Те биха приели неговото нарастване, но при условие, че то бъде насочено към инвестиции.