Одитен комитет от трима души си избра Булгартабак-Холдинг АД. Органът ще бъде в състав Гергана Алексиева, Атанаска Георгиева и Валентин Груев, като мандатът на комитета е 3 години.

Заседанието освободи досегашният член на Надзорния съвет Владимир Туджаров и на негово място се спря на Светла Туджарова.

Новият състав на Надзорния съвет се състои от Анна Георгиева Янева, Лъчезар Асенов Борисов, Светла Маринова Бъчварова, Димитър Атанасов Ивановски, Бюрхан Илиязов Абазов.

През ноември 2008 година холдингът се сдоби и с нов Управителен съвет, uато за председател бе избран шефът на Българска агенция за експортно застраховане Дочо Карадочев. През месец декември пък се появи предложение за изваждане на холдинга от дружествата със значение за националната сигурност.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!