Булгартабак холдинг АД продава мажоритарния пакет в Ямбол-Табак АД, съобщи Българска фондова борса. Новият конкурс е за продажбата на 99.73% или 256 170 акции. Минималната цена на пакета е 350 хил. лв.

Предстои публикуване на обявата за провеждане на конкурса в два централни и един местен ежедневник, като датата за получаване на оферти ще бъде е 21 декември тази година. В обявата и в конкурсната документация ще бъдат посочени всики дати за извършване на огледи, искане на разяснения, внасяне на депозити и други, съобразени с определения срок за подаване на оферти.

По- рано през годината Българтабак холдинг АД направи конкурс за продажбата на ямболското предприятие, но кандидати нямаше. Минималната цена за мажоритарния дялот Ямбол-Табак АД тогава бе в размер на 600 хил. лв.