107 неконсолидирани имота земеделска земя в землицето на град Твърдица, област Сливен, продаде Булленд инвестмънтс АДСИЦ. Общата площ на терените е 473 декара, а цената, по която е сключена сделката е 300 лева на декар.

Имотите компанията е придобила преди две години на цена 159.56 лева на декар с включени всички разходи. Реализираната доходност на сделката, изчислена като разлика между покупна цена /с включени разходи/ и продажна цена е 88%, съобщава БФБ.

В днешната търговия книжата на Булленд инвестмънтс АДСИЦ се търгуват с понижение от 5.38% до 1.23 лева за акция.