БУЛСТАТ минава изцяло в интернет и ще издава безплатно справки. Съдилища, общини и банки ще бъдат глобявани, ако искат от хората да им носят документи, които са налични в регистъра.

Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен и с безплатен достъп от 1 януари 2016 г. Това предвиждат изменения в закона, които вчера правителството прие и изпрати за гласуване в парламента, пише "Сега".

Националният административен регистър съдържа огромен обем информация. В него се вписват всички юридически лица, които не са учредени по Търговския закон - като фондации или партии, както и физическите лица, които упражняват свободна професия или занаятчийска дейност.

Пак в БУЛСТАТ е информацията за лицата, които са осигурители и не са физически лица. В регистъра се поддържат и данните за чуждестранните лица, които извършват стопанска дейност, както и тези, които имат собственост в страната. В него са и всички данни за фирмите, които са били регистрирани от окръжните съдилища. След пререгистрацията обаче търговските дружества вече се вписват не в БУЛСТАТ, а в Търговския регистър.

Справките в БУЛСТАТ в момента са платени по специална тарифа. Често различните ведомства и съдилищата искат удостоверения от регистъра, като услугата се таксува.

С промените, които правителството предложи вчера, се предвижда в регистъра вече да се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване. Заявления за вписване ще могат да се подават 24 часа 7 дни в седмицата, а тяхното разглеждане ще се извършва в определения от закона еднодневен срок.

Всеки ще може да извършва справка по електронен път в регистъра по ЕИК, ЕГН или просто по име на физическото или юридическото лице. Ще може да се търси и по фирмено дело или окръжен съд, както и по всяко вписано обстоятелство, включително и за свързаност на субектите. Достъпът чрез интернет до базата данни ще бъде изцяло безплатен.