Булстрад сключи споразумение за придобиването на 100% от дяловете в компанията ОББ - Ей Ай Джи и финализира споразумение за сътрудничество с Обединена Българска Банка.

Придобиването ще позволи на VIG да диверсифицира портфолиото си в България и да повиши търговските си възможности, като следва стратегията за многоканални продажби.

"България е един от основните ни пазари. Булстрад се възползва от възможността да придобие ОББ – Ей Ай Джи и да заздрави пазарното си присъствие. Нещо повече, този нов канал за продажби ще ни позволи да развием нови пазарни сегменти за клиентите," коментира Питър Хаген, главен изпълнителен директор на Vienna Insurance Group.

ОББ–Ей Ай Джи е основана през 2006 г., като банково застрахователно дружество на ОББ и отбелязва стабилно развитие през последните години: 4.5 млн. лв. премиен приход за финансовата 2014 г. и нетна печалба от 1.38 млн. лв. Компанията оперира на пазара на общото застраховане.

ОББ е третата по големина банка в България за банкиране на дребно с повече от един милион клиенти и повече от 200 клона и места за продажби. Продажбите на застрахователните продукти се осъществяват почти ексклузивно в мрежата на ОББ.

Листната на борсата, VIG има най-добрият рейтинг сред компаниите в индекса ATX, водещият индекс за фондовата борса във Виена. Дяловете ѝ също се търгуват и на фондовата борса в Прага.