Оперативна печалба от 899000 лв. регистрира Пристанище Бургас ЕАД за първите седем месеца на годината, съобщават от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Добрите резултати са благодарение на повишената ефективност на дейността на порта и предприетите от новото ръководство мерки. За същия период на 2009-а е била отчетена загуба от 1 945 000 лева.

На пристанището е отчетено увеличение на товарооборота с 223 000 тона, спрямо същия период на предходната година. Благодарение на новия подход при управлението на ресурсите и активната договорна политика за привличане на нови товари и клиенти се очаква до края на годината внос на над 30 000 тона горива, 20 комплекта ветрогенератори, 70 000 тона нерафинирана захар и износ на 500 000 тона зърнени култури, 20 000 тона индустриална дървесина и други.