Икономиката на Съединените щати се е свила повече от предварителните прогнози през червъртото тримесечие на 2008 г., дърпана надолу от все по малките потребителски разходи и намалялия износ. В същото време корпоративните печалби са паднали рекордно от 1994 г. насам.

Брутният вътрешен продукт, който включва стойността на всички крайни стоки и услуги произведени в страната, е спаднал с 6.3% в периода от октомври до ноември на миналата година, което  е най-голямото понижение от първото тримесечие на 1982 г.

Миналия месец правителството на страна изчисли, че понижението ще бъде 6.2%, но то е с една десета по-голямо. За цялата минала година ръстът на икономиката е само 1.1%, което е най-слабото повишение от 2001 г.

Потребителските разходи, които формират близо две трети от БВП, са надолу с 4.3%.  Reuters