По предварителни данни, брутният вътрешен продукт през третото тримесечие на 2007 г. възлиза на 15 659 млн. лева по текущи цени, съобщи току-що Националният статистически институт. На човек от населението се падат 2 033.9 лева от обема на показателя. В евро, стойността на БВП възлиза на 8 006,3 млн. евро, като на човек от населението се падат 1039. 9 Eвро.

Спрямо третото тримесечие на 2006 година реалният обем на БВП бележи ръст с 4.5%, сочат данните на статистиката.

За деветте месеца на годината БВП достига номинален стойностен обем от 40132.8 млн. лева. Преизчислен в евро БВП е 20 519.57 млн.евро. В реално изражение БВП нараства спрямо първите девет месеца на 2006 г. с 5.7 на сто.

Брутна добавена стойност

Пак според данните на статистиката, създадената от икономиката брутна добавена стойност възлиза на 12 995.8 млн. лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност се е увеличила с 4.0% спрямо същия период на миналата година.

Добавената стойност за първите девет месеца на годината достига 33137.4 млн. Лева, като увеличението спрямо деветте месеца на 2006г. е 6.6 на сто.