България e в челните места на класацията по успешни данъчни реформи според доклад на Световната Банка, Международната финансова корпорация (МФК) и консултантската компания PricewaterhouseCoopers, съобщиха от Националната агенция за приходите. Изследването, обхващащо 178 страни в целия свят и поставя България като най-успешният реформатор за периода 2006/2007 г. с намаляването на корпоративния данък от 15% на 10%; намаляване на плащаните от работодателите вноски върху работните заплати със 7% и популяризиране на подаването на данъчни и осигурителни документи по Интернет.

Изследването позволява директно сравняване на данъчните системи в страните по света и показва как са засегнати фирмите не само от данъчните ставки, но също така от процедурите за спазване на данъчните разпоредби.

Докладът акцентира върху броя на данъчните плащания, времето, необходимо за спазване на процедурите и разходите, свързани с данъците, които се определят от сумарната данъчна ставка. Тя обхваща пет вида данъци, плащани от фирмите: данък печалба, социални осигуровки, данък върху собствеността, данък върху оборота и други данъци, като например, общински такси и акциз върху горивата.

Общият показател за лесно плащане на данъците се определя от броя на необходимите стъпки, времето и размера на разходите.

Докладът илюстрира големите различия между данъчните системи в Европейският съюз. Три страни са сред първите петнадесет в света по лекота за плащане на данъци: Ирландия (6 място), Обединеното кралство (12 място) и Дания (13 място). Три други страни от ЕС обаче се класират сред последните в света: Полша (125 място), Унгария (127 място) и Румъния (134 място).

Общото класиране на страните от ЕС по лекота за плащане на данъци е : Ирландия, Обединеното кралство, Дания, Люксембург, Латвия, Естония, Нидерландия, Швеция, Словения, Белгия, Португалия, Германия, Литва, Австрия, Франция, Финландия, Гърция, България, Испания, Чешката Република, Италия, Република Словакия, Полша, Унгария и Румъния.