Финансова подкрепа в размер на 100 000 долара ще бъде предоставена за финансиране на кризисното възстановяване на образователната система на Хаити. Средствата ще бъдат предоставени от българския Доверителен фонд към ЮНЕСКО, а помощта е одобрена от министъра на външните работи Николай Младенов. Решението беше взето в отговор на апел на ООН  за възстановяване на Хаити и на призива на Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова до държавите членки на организацията.

Средствата  ще бъдат използвани за финансирането на три проекта на ЮНЕСКО за Хаити  в сферата на образованието: кризисно възобновяване на училищното образование, подкрепа на националните институции за образование и психологическа подкрепа чрез обучение на учители, чиято обща стойност е 1.9 млн. долара.

Доверителният фонд на България към ЮНЕСКО е  учреден за безвъзмездно финансиране на проекти в областите  на образованието, културното многообразие и толерантност за страните от Африка на юг от Сахара, постконфликтни и малки островни държави. Средствата за фонда са част от официалната помощ за развитие на България.