България заема незавидното 56-мо място в класацията на швейцарския бизнес университет IMD /Институт за развитие на управлението/ за глобалната конкурентоспособност.

 

Страната ни се издига с една позиция спрямо миналата година основно благодарение на подобряване на ефективността на държавното управление – показатели като публични финанси и фискална политика, по които България е съответно 26-та и 22-а в списъка от 60 държави. Така по отношение на конкурентоспособността, държавният сектор е на 44-а позиция.

 

Освен от фискалната стабилност, конкурентоспособността на българската икономика е подкрепена и от ниските цени – по този показател сме 4-ти, а по отвореност на пазара към международната търговия България е на 16-то място.

 

В челните места на класацията от европейските държави се нареждат Швеция, Дания, Германия и Норвегия. Първото място заемат САЩ.

 

На последните места в класацията, заедно с България, стоят Гърция, Аржентина, Хърватия и Венецуела.

 

Страната ни заема последното място в списъка на IMD по отношение на частните финанси. Падайки с една позиция надолу през тази година. Тук се отчитат разнообразни показатели, отразяващи състоянието на банковата система, нивата на инвестиционния риск, нивата на финансовия риск, достъпа на бизнеса до финансиране, задлъжнялостта в частния сектор, състоянието на фондовия пазар.

 

Благодарение на изключително слабото представяне на финансовия сектор, пазара на труда, който се нарежда на 59-то място в класацията, и показателите за продуктивност и ефикасност, по които е на 57-ма позиция, България е последна по ефективност на бизнеса в списъка от 60 държави.

 

Малко по-добре българската икономика се представя по отношение на растежа, където е 47-ма и състоянието на инфраструктурата, където е 49-та.

 

Проучването на IMD има ключово значение за икономиката, защото това е един от докладите, на които международните инвеститори обръщат значително внимание. Класацията не включва екзотични инвестиционни дестинации в Африка, Южна Америка и Централна Азия, което я превръща в релевантен източник на данни за сравнение на отделните пазари.