Последната класация Doing Business на Световната банка показва колко лесно може да затъне една страна, която се отказва от реформи. Пример за това е България. Тя въведе ниски данъци през 2007 г, но сега изостава заради тежки бюрократични процедури, пише специализираното издание "Денги".

Къде се прави най-лесно бизнес? Това е известно без каквито и да било рейтинги: в развитите страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. А втори по привлекателност са Източна Европа и Централна Азия. В целия бивш соцлагер най-лошо е положението в три страни: Узбекистан /154-то място/, Таджикистан /141/ и Украйна /137/. Останалите някак се оправят.

Пример за напредък е Грузия. За да влезе в топ-10 на най-благоприятните страни за правене на бизнес, Грузия е провела 35 институционални реформи и промени на държавното регулиране. Според наблюденията на експертите от Световната банка, през последните години нито една държава не е осъществявала такива мащабни мерки.

Сред нововъведенията са създаването на работещи митнически зони в Тбилиси и Поти, улесняване на кредитирането, намаляването на цената и броя на процедурите, необходими за включване към електрическата мрежа, развитието на електронните услуги за данъкоплатците.

Благодарение на опростените митнически процедури /оформянето на документите за товара отнема само 15 минути/ Грузия доминира на кавказкия автомобилен пазар: както се отбелязва в неотдавнашния доклад на "Ренесанс Капитал", реекспортът на коли от Европа е нараснал от 8 милиона долара през 2004 г. на 450 милиона долара през 2011 г, превръщайки се в главното перо на грузинския износ. А приходите от туризъм са скочили десет пъти, до 663 милиона долара.

Времето на реформаторите винаги е ограничено. Победата на парламентарните избори на опозиционната "Грузинска мечта" начело с Бидзина Иванишвили с голяма вероятност означава, че процесът на реформи в Грузия ще се забави. Ключов ще бъде въпросът – с колко.

И докато Грузия е пример за напредък, то България показва, колко лесно една страна може да загуби конкуренти позиции. През 2007 г. България прие най-ниския корпоративен данък в Европа, година по-късно въведе и плосък подоходен данък от 10%.

Благодарение на това и в момента данъчната натовареност на средната компания в България е 28.7% - много по-ниска от средната за развитите държави от ОИСР, която е 42.7% и под средната от 40.5% за страните от Източна Европа и Централна Азия.

Но оказва се, че това не е достатъчно. Продължителното време и разходите за подаване на данъчните отчети и заплащане на задълженията към хазната карат инвеститорите да търсят по-добри локации. За да си плати една фирма данъците в България са необходими около 454 работни часа, което е 2.5 пъти повече, отколкото е средното за ОИСР.