България е световна суперзвезда по отношение на соларната енергетика, показва класация на CleanTechnica, която представя данните за инсталирания капацитет в отношение към броя на населението и на Брутния вътрешен продукт. Изследването е ползвало входни данни на Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия EPIA, Международния валутен фонд и други официални източници на статистическа информация.

 

Страната ни е на първо мя сто в света по нови соларни инсталации на глава от населението. По този показател изпреварваме Германия, а САЩ е чак на 14-то място в класацията. Според данните у нас имаме 108.98 MW новоинсталирана фотоволтаична мощност на един милион души. Общо новоинсталираните мощности възлизат на 767 MW.

 

В Германия цифрата е 93.52 MW новоинсталирани мощности на милион човека, а в САЩ - 10.66 MW на един милион души население.

 

България е глобален лидер и при обща инсталирана мощност от фотосоларни панели съотнесено към Брутния вътрешен продукт. Според данните у нас имаме 17.80 MW инсталирана мощност на всеки 1 млрд. долара от създавания Брутен вътрешен продукт. Общо инсталирания капацитет от фотосоларни панели е 908 MW, показват данните.

 

Третата класация, в която сме номер едно, е за съотношение на нови соларни инсталации към БВП. Отстъпваме лидерството единствено в класацията за общ инсталиран соларен капацитет, съотнесено към глава от населението. Там сме на шесто място, изпреварени от Германия, Италия, Белгия, Чехия и Гърция.

 

Фотосоларната индустрия силно се разви в България през последните 3- 4 години, като стимул за това бяха преференциалните изкупни цени, които гарантиран възвръщане на инвестицията при висока норма на печалба. В момента държавата се опитва да ревизира режима, при който се допуска изграждането на паркове, оползотворяващи енергията на възобновяеми източници, тъй като се оказва, че не може да си позволи да изкупува произведената от тях енергия на определените префернциални цени без това да създаде дефицит в бюджета.