Безработицата в еврозоната остава на равнище от 7.2% през ноември - без промяна спрямо октомври, сочат данните на Евростат.

За целия Европейски съюз (ЕС) равнището на безработицата през ноември, с отчитане на сезонните фактори, е 6.9% или също без промяна спрямо октомври.

Холандия с 2.9% и Дания с 3.2% са държавите с най-ниска безработицата в Съюза. Най-висока е тя в Словакия – 11% и Полша – 8.5%. Във Франция и Германия данните са за безработни от 7.9%.

Най-голям относителен спад на безработицата през ноември на годишна база е бил отчетен в Полша (от 12.2 до 8.5%) и България (от 8.2 до 5.8%), показват данните на Евростат.

Нарастване на безработицата на годишна база е било регистрирано в Португалия (от 7.9 на 8.2%) и Ирландия (от 4.2 на 4.3%).