Европейската банка за възстановяване и развитие предупреди страните от Източна Европа, че разликата в стандарта на живот спрямо Запада може никога да не бъде преодоляна. Това стана в рамките на пресконференция, излъчвана на живо по интерент от централата на банката в Лондон.

 

Много от бившите комунистически страни от Източна Европа и бившия Съветски съюз, включително и България, са застрашени никога да не се доближат до стандарта на живот на по-напредналите икономики, като структурните реформи са на път да спрат, се посочва в доклада, наречен 2013: "Заседнали в прехода".

 

ЕБВР предупреждава, че много бивши комунистически страни рискуват да влязат в "порочен кръг" на икономически спад и стагнация. Единственият начин да бъде избегнато подобно развитие на ситуацията е реформите не само да продължат, но и да се ускорят, за да могат доходите да се изравнят с тези в развитите пазарни икономики.

 

Докладът бележи значителна промяна от годините преди глобалната финансова криза, когато силният растеж, подхранван от евтините кредити, предвещаваше светло бъдеще за Източна Европа.

 

"През последното десетилетие, много малко се е случило по отношение на икономическите реформи в нашия регион", заяви Ерик Берглоф, главен икономист на ЕБВР.


Банката миналата седмица прогнозира по-бавен от очаквания ръст от 2.8 на сто през следващата година в 30 източноевропейски и централноазиатски страни, в които оперира, въпреки започналото възстановяване на еврозоната. Според ЕБВР общият икономически ръст в региона през тази година ще бъде само 2 на сто – най-слабият от 15 години насам, с изключение на рецесията от 2009 г.

 

ЕБВР също предупреждава за опасността, мерките за "намаляване на задлъжнялостта" на западните банки, да доведат до намаляване на кредитните потоци към ЦИЕ. Но това ще бъде краткосрочен проблем. Голямата опасност идва от спирането на политическите и институционални реформи.

 

От ЕБВР очакват ръстът на производителността на труда в ЦИЕ да се забави средно до 2-4 на сто годишно през следващото десетилетие.

 

Само Централна Европа и балтийските държави ще продължат да настигат икономиките от еврозоната – това са Полша, Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Литва, Латвия и Естония.

Това са държавите, които според ЕБВР ще достигнат или ще надминат 60% от нивото на средните доходи на глава от населението в еврозоната през следващите 20 години.

 

Останалите държави са заседнали по отношение на икономическите и политически реформи, като от началото на кризата липсва реален напредък в това отношение.


Според експертите от ЕБВР без политически реформи, промените в икономиката са невъзможни, като има възможност дори за възстановяване на старите режими под някаква нова форма.

Огромният проблем на държавите в региона е, че перспективата за влизане в Европейския съюз вече не е движещ фактор за реформите и няма какво да я замести като такъв.