България най-вероятно ще се отърси от негативните ефекти на глобалната икономическа криза и ще поеме по пътя на икономическа експанзия през 2012 г. Това се посочва в цитиран от БТА анализ на „GS Research“ и InvestNet.bg, автори на т. нар. инвестмънт сантимент индекс - индикатор за българската икономика.

Индексът, както и анализът към него, се издават на тримесечие и са базирани на проучване сред професионални и институционални инвеститори, както и представители на неправителствени организации. Индексът отразява текущите нагласи на инвеститорите за развитието на инвестиционния процес в България и проследява техните краткосрочни и средносрочни очаквания.

Стойността на индекса за 2012 г., базирана на проучване от септември т. г., е 68,7 пункта, което показва доста оптимистични очаквания, се отбелязва в анализа. По тази причина през 2012 г. трябва да има значително увеличение на инвестиционната активност в българската икономика.

Най-високата възможна стойност на индекса е 100 пункта, а най-ниската е 0 пункта. Стойност на индекса от 50 пункта означава, че инвестмънт сантиментът остава стабилен или неутрален, стойност над 50 пункта означава, че инвестмънт сантиментът се подобрява, а стойност под 50 пункта означава, че инвестмънт сантиментът се влошава.

През септември 2010 г. инвестиционният сантимент за 2011 г. е спаднал до 59,9 пункта, след като достигна стойност от 64,0 пункта през миналото тримесечие. Въпреки че има спад в сантимента, стойността на индекса все още се движи в положителна насока. Според анализа това е сигнал, че следващата година ще бъде добра за инвестиции. Повечето инвеститори са доста оптимистични за 2011 г. Това очаквано подобрение в инвестиционния климат ще подпомогне българската икономика в процеса на възстановяване от кризата.