Разходите за труд на час в 16-те страни от еврозоната намаляват през третото тримесечие на 2009 г. Показателят за еврозоната отчита ръст от 3.2 на сто през същия период в сравнение с повишението от 4.3%, регистрирано през предходното второ тримесечие, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

В 27-те от ЕС пък е отчетено повишение в размер на 3.1% през третото тримесечие на годината, на фона на ръста от 4.2 на сто, отчетен през второто тримесечие на 2009 г.

Според данните на Евростат, до края на третото тримесечие на годината надниците и трудовите възнаграждения в държавите от европейския валутен съюз са отчели ръст в размер на 3.1 на сто, в сравнение с ръста от 4.2 на сто, отчетен през второто тримесечие на годината. За всички страни членки на ЕС заплатите и надниците отчитат повишение от 2.9%, на фона на регистрираното покачване от 4.1 на сто през второто тримесечие на 2009 г.

Най-висок ръст на разходите за труда на час в страните от еврозоната е отчетен в промишления сектор /5.4%/, а най-нисък – в строителния сектор /2.9%/ и в сферата на услугите /2%/.  В целия ЕС разходите за труд за час отново нарастват най-много в индустриалния сектор /4.9%/, а най-малко – отново в сферите на строителството и услугите /с по 2.3%/.

Сред страните членки на ЕС най-висок годишен спад на разходите за труд на час е регистриран в Литва /10.9%/, Естония /4.3%/, Латвия /2.7/ и Холандия /0,8%/. Най-високо повишение на годишна база пък е отчетено в България /10.4%/, Румъния /9.6%/, Чехия /6.4%/, Финландия /6.2%/, Германия /4.8%/, Испания и Португалия /4.7% за двете страни/.