Името на новата платформа XETRA, през която ще се търгуват вече българските акции, идва от  Exchange Electronic Trading.

Тя е създадена от Франкфуртската фондова борса и се въвежда в експлоатация през месец ноември 1997 година. Базирана е на Eurex системата, която пък е платформа за клиринг и търговия на фючърси и опции.

Платформата е успешно въведена в експлоатация на Ирландската и Виенската фондова борса, на борсата в Будапеща, Европейската енергийна борса в Лайпциг, като са направени постъпки за внедряването й и на най-голямата китайска борса - тази в Шанхай.

Близо 260 европейски банки и финансово-брокерски къщи използват системата, а поръчките «купува» и «продава», подавани от лицензираните брокери от целия свят, се третират наравно от централния компютър и се изпълняват автоматично, при съвпадение на офертите за брой акции и търсена цена.

БФБ и Дойче бьорзе подписаха рамковото споразумение за внедряване на електронната система за търговия на 30 октомври 2007 година. По силата му Дойче бьорзе ще организира търговията и поема технологичния контрол върху осъществяването й през следващите 5 години.

С въвеждането на XETRA достъп до търгуваните на борсата книжа ще имат 400 инвестиционни банки и къщи, 5 000 брокерски терминала с покритие в 18 европейски страни, обяви преди месец председателят на Съвета на директорите на БФБ Виктор Папазов.

Българските участници на пазара ще имат възможност да търгуват с над 17 000 финансови инструменти, листвани на Xetra®, на принципа на единната входна точка.

За всички обаче важат изискванията за членство, което може да бъде както редовно, така и асоциирано. Специфичното за втория вид е, че е допустимо само при изцяло записан капитал на борсата.

В XETRA се регламентира и ролята на маркет - мейкър, който е борсов член, задължил се да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти.

Навременното приключване на сделките с финансови инструменти се обезпечава от Гаранционен фонд, извън обсега на който остават кръстосаните сделки. Източници на набиране на средствата на фонда са първоначалните вноски на борсовите членове, месечните вноски на борсовите членове, доходите от инвестиране на набраните във фонда средства, дарения.

Основните типове поръчки на XETRA са:
- пазарни поръчки /за покупка и продажба без лимитирана цена/;
- лимитирани поръчки /за покупка и продажба с лимитирана цена/;

- пазарни към лимитирани /пазарни поръчки с определени условия/;
- поръчки айсберг /постепенно и автоматично въвеждане на големи поръчки в системата/.

Изпълнението им може да става:
- веднага или никога - Immediate or Cancel, IOC;
- незабавно или се отменя - Fill or Kill, FOK;
- в случая на стоп – поръчките, въвеждането им зависи от предварително определена цена и се активират от цена на сделката.

Сесиите ще започват с фаза на pre-trading от 9:00 часа. Преди старта на непрекъсната търговия в 9.30 ще се провежда откриващ аукцион, като до края на сесията ще има още междинен и закриващ аукцион. Post- trading фазата, при която ще се въвеждат, изтриват и променят оферти ще трае от 13:45 часа до 16:00 часа.

С оглед на сигурността, XETRA предвижда прекъсвания за нестабилност, които обаче не представляват спиране на търговията със съответната емисия и са напълно нормален механизъм за избягване на грешки и за осигуряване на съпоставимост на цените.

Мрежата на XETRA покрива 16 европейски държави, има точка за достъп от Дубай и продължава да се разраства. Тя е ключът, който ще довече чуждестранния капитал при българските акции, каза в края на миналата година в специално инвервю за DarikFinance.bg Райнер Райс, директор в дирекция Развитие на кешов пазар на Дойче бьорзе.  

Именно той се очаква да бъде гост при старта на XETRA в България този понеделник.

* Материалът е част от поредицата, с която DarikFinance.bg започна обратното броене до извеждане от употреба на търговската система RTS и внедряването на новата XETRA на българския капиталов пазар.

 

Предишните статии може да намерите в рубриката Още по темата.