Повечето държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа вече изплуваха от кризата към края на 2009 г. Няколко водещи показатели сочат скромен подем на икономиките. Всички страни в региона ще се върнат към растеж до 2011 г., като той може да се ускори леко през 2012 г., но процесът ще бъде по-бавен в сравнение с периода преди кризата.

Като се има предвид слабото възстановяване на икономическите дейности, безработицата ще продължи да расте, като най-засегнати ще бъдат хората с ниска квалификация. Това се казва в новата средносрочна прогноза и оценка на политиката за региона, публикувани от Института за международни икономически изследвания във Виена.

В анализа предоставен днес се казва, че Полша, например, отново ще повиши икономическия си ръст през 2010 г., докато нивото на развитие на Чехия, Словакия и Словения ще бъде слабо.

За Унгария, Румъния и България се очаква стагнация през 2010 г., а балтийските държави, както и Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора ще отчетат отново спад.

По-осезателно възстановяване ще има в Русия, Украйна и в Казахстан.

Експертите все пак очакват всички страни от региона да се върнат към икономически растеж до 2011 година. Този растеж може да се ускори леко през 2012 г., но в повечето случаи ще бъде по-бавен, отколкото в предприсъединителния период.