Ръстът на промишленото производство в еврозоната бе твърде кратък, сочат данните на Евростат. Според Европейската статистическа служба индустриалното производство през юни се свива с 0.6% в еврозоната след ръста през май с аналогичните 0.6 на сто.

За целия Европейски съюз промишлената продукция се понижава през юни с 0.2 на сто, след като през май тя бе без промяна.

На месечна база в Европейския съюз, сред страните предоставили данни, ръст на индустриалната продукция има в десет държави, понижава се в седем и остава стабилна в Германия. Най-голямо понижение има в Дания /-2.7%/, Италия /-1.2%/ и в България /-1.1%/, най-значителни са ръстовете в Ирландия /9.3 на сто/, Холандия /2.1%/ и в Португалия /1.7%/.

На годишна база промишлената продукция има ръст само в Ирландия с 2.6 на сто. Най-големите спадове са в Естония, Словения и в Италия.