България заема трето място в Европейския съюз (66,5%) по отношение на наличието на специалисти и техници, като е след Румъния 68%, Литва 67,7% и е заедно с Ирландия за 2012 година. 

Това сочат последни данни на Евростат за дела на специалистите и техниците, наети в сферата на научните и технологични професии, цитирани от бТВ. 

Зад нас са страни като Великобритания - 66,2 на сто и Люксембург - 65%. Повече от 73 милиона души в ЕС са били заети в научно-технологични професии през 2012 г., което прави почти една трета от активното население на Евросъюза. 

Анализът отчита още две нива на хората, работещи в сферата на високите технологии: "специалисти" и "техници", както и "учени" и "инженери". 

Евростат сочи и дела на заетостта на жените в сферата на науката и технологиите и тук отново сме на челна позиция, като най-висок дял на жени, заети в науката и технологиите, е отбелязан в Литва /68, 3 на сто/. Следват Естония /63,9 на сто/, България /63,8 %/ и Латвия /63, 2 на сто/. 

Като цяло дамите доминират в сферата на науката и технологиите в сектора на услугите. България, Латвия и Литва обаче са единствените три страни, в които се съобщава за дял от над 50% на жените, заети и в производствения сектор. 

В абсолютни числа най-голям брой учени и инженери обаче се намират в Германия - около 3 милиона души. Следват Великобритания, Испания, Франция, Полша и Италия, като в тези шест държави са заети около 70 на сто от всички учени и инженери в ЕС. 

Делът на учените и инженерите, заети в науката и технологията, е най-висок в Ирландия /31,6 на сто/ и в Румъния 29,3%. 

Що се отнася до класацията на заети в хай-тек сектора на 1000 души - най-много такива специалисти отново работят в Германия - 961 на 1000. Във Франция съотношението е 684 на 1000, във Великобритания - 533 на 1000, в Италия 517 на 1000 и в Полша 200 на 1000. 

Анализът на Евростат открива и друга интересна закономерност във връзка със застаряването на населението на Стария континент - от 70-те милиона европейци, които се занимават в сферата на науката и технологиите - около 42 милиона са на възраст 45-64 г., тоест застаряващи специалисти

Останалите около 25 милиона души от бранша са на възраст 25-45 години, което означава, че в този сектор се задава криза на специалисти, отчита европейската статистика.