България е на челно място сред европейските държави в своеобразната класация на Световната здравна организация за замърсяване на въздуха в населените места.

Най-тежко е положението в Перник, където е измерена най-висока концентрация на фини прахови частици в страната - 74 микрограма на куб. м.

Критично е положението и в София и Пловдив, следвани от Добрич, Хасково, Плевен и Велико Търново.

За разлика от повечето градове в страната има и такива като Бургас и Враца, където концентрацията на замърсители е двойно по-малка. Веднага след България се нареждат Полша и Румъния.

В глобален план най-лошо е качеството на въздуха в Пакистан, Афганистан, Бахрейн, Катар и Бангладеш, а най-добро, във Финландия.